ekdv600在线播放

ekdv600在线播放

心與天地同,不犯時令也。 思從中出,發憤念之為報。

誠得力問,不敢有懈也。故日者乃火之王,為天之正,無不照明。

古者火行太平之氣後,天地開闢以來,未嘗有也。外內有簿,上下八方,皆有文理,何得自從。

善神隨護,使不中惡。别云热毒内盛,攻于脏腑,余气流于肌肉,遂于皮肤毛孔中,结成此疮。

疗瘴神验,赤白痢服之亦效。 故寅為始生木,甲最為木之初也。

大聖先知,天君所當施行之事,安得有失乎?還歸靖舍念之,如太上德人之言,以故自省也。

Leave a Reply